Η έκθεση ΤΕΧΝΗΜΑ & ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ αποτελεί σημείο συνάντησης του εμπορικού και του τουριστικού κόσμου. Είναι σημαντικό από τη μεριά σας να προβείτε έγκαιρα σε προωθητικές ενέργειες, ώστε να ενημερώσετε τους πιθανούς επισκέπτες για την συμμετοχή σας σε αυτή.

Όσα περισσότερα μπορείτε να κάνετε μέσω των δικών σας καναλιών marketing, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε από τη συμμετοχή σας, λαμβάνοντας την υπεραξία της! Η διοργανώτρια εταιρεία σάς παρέχει κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε πιο αποτελεσματικά τη συμμετοχή σας, όπως η ηλεκτρονική διαφήμιση της έκθεσης, web banners κ.ά.

Μπορείτε να τοποθετήσετε Internet Banners στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας και να ενημερώσετε το κοινό σας για τη συμμετοχή σας στην έκθεση.

Banner 200×300

Banner 250×300

Banner 300×200

Banner 700×250

Banner 728×90

Banner 1080×1080

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο τμήμα Marketing της διοργανώτριας εταιρείας ROTA AE, στο τηλ. 2.111.801.801Η έκθεση ΤΕΧΝΗΜΑ & ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ αποτελεί σημείο συνάντησης του εμπορικού και του τουριστικού κόσμου. Είναι σημαντικό από τη μεριά σας να προβείτε έγκαιρα σε προωθητικές ενέργειες, ώστε να ενημερώσετε τους πιθανούς επισκέπτες για την συμμετοχή σας σε αυτή.

Όσα περισσότερα μπορείτε να κάνετε μέσω των δικών σας καναλιών marketing, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε από τη συμμετοχή σας, λαμβάνοντας την υπεραξία της! Η διοργανώτρια εταιρεία σάς παρέχει κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε πιο αποτελεσματικά τη συμμετοχή σας, όπως η ηλεκτρονική διαφήμιση της έκθεσης, web banners κ.ά.

Μπορείτε να τοποθετήσετε Internet Banners στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας και να ενημερώσετε το κοινό σας για τη συμμετοχή σας στην έκθεση.

Banner 200×300

Banner 250×300

Banner 300×200

Banner 700×250

Banner 728×90

Banner 1080×1080

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο τμήμα Marketing της διοργανώτριας εταιρείας ROTA AE, στο τηλ. 2.111.801.801